KPI opp 7,5 prosent siste tolv måneder

November 10, 2022

KPI opp 7,5 prosent siste tolv måneder

Konsumprisindeksen (KPI) steg 7,5 prosent fra oktober 2021 til oktober 2022. KPI-JAE steg 5,9 prosent samme periode. Matvareprisene var den viktigste forklaringen til den høye veksten i KPI siste tolv måneder.

Fra september til oktober 2022 steg KPI 0,3 prosent, og var 7,5 prosent høyere enn for ett år siden. Det er en ytterligere oppgang fra tolvmånedersveksten i september, som var på 6,9 prosent.

– Prisveksten fortsetter å stige fra allerede svært høye nivåer. Det er spesielt prisutviklingen på strøm, mat og drivstoff som bidrar til at prisveksten løftes til 7,5 prosent i oktober, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer, KPI-JAE , endte på nytt rekordnivå med 5,9 prosent i oktober, opp fra 5,3 prosent i september. SSB har laget KPI-JAE siden 2001, og dette er fjerde måneden på rad at KPI-JAE blir målt med nytt rekordnivå.

En viktig forklaring på den høye prisveksten er at vi fortsatt ser en bred og sterk prisoppgang på de fleste varer og tjenester, sier Espen Kristiansen.

Blant vare- og tjenestegrupper som har hatt kraftigst prisoppgang og betydelig bidrag i KPI-JAE siste året finner vi matvarer, møbler, hotell- og restauranttjenester og biler.