Din kontraktsforvalter

Columbi Forvaltning jobber for å sikre og skape merverdi for eiendomseiere

Tjenester

Vår oppgave som kontraktsforvaltere er å sørge for at alle forpliktelser til leietaker i leiekontrakten blir fulgt opp. Alle våre tjenester kan utføres for eiendomsbesittere av ulik art – kjøpesentre, næringseiendom, bygårder/leiligheter, kontorlokaler og logistikkeiendom. Små eller store. 

Forvaltningssystem

Vi har 25 års erfaring i bruk og utvikling av Fenistra, det skandinaviske kontrakts forvaltningssystemet for eiendom. 

Fakturering

Fakturering påvirker likviditeten og vi håndterer alle oppgaver og krav til hvordan dette skal løses i henhold til avtaler og tidspunkter. 

Avregning felleskostnader

Kontrakter med omsetningsbasert husleie, markedsføringsbidrag og felleskostnader krever årlig avregning og avregningsmodulen i Fenistra håndterer alle oppgaver overfor revisor og leietaker.

Justeringsregler

Dette gjelder for anskaffelser på fast eiendom i form av nybygg, påbygg og tilbygg, samt ombygging av eksisterende eiendom. 

Omsetningsoppgaver

Innrapportering av omsetning i vår omsetningsportal benyttes som grunnlag for avregning samt ukentlig og månedlige rapporter pr butikk, bransje, bransjegruppe. 

Om oss

Hvem er Columbi Forvaltning?

Columbi Forvaltning AS leverer kontraktsforvaltningstjenester med høyt faglig nivå. Som et frittstående forvaltningsselskap uten bindinger til noen av de store eiendomsaktørene, kan vi ta på oss oppdrag for både store og små eiendomsselskaper. Som et unikt kompetansemiljø vil Columbi Forvaltning kunne bistå kunder med generelle og særskilte behov innen kontraktsforvaltning basert på systemløsningen til Fenistra. Løsningen retter seg mot eiere eller forvaltere av eiendom, den er skalerbar og inneholder alt for å kunne administrere leiekontraktene på en hensiktsmessig måte for oppfølging og rapportering.

Hvorfor velge oss i Columbi Forvaltning

Vår kombinerte utdanning og bakgrunn innen eiendomsmegling og regnskapsføring i kombinasjon med over 35 års erfaring med kontraktsforvaltning gir oss sterke fordeler som kontraktsforvaltere. Alle våre kunder er like viktige og vi kan;

  • Kontraktsforvaltning
  • Justeringsregler
  • Avregning felleskostnader
  • Mva erklæring
  • Eiendomsforvaltning
  • Fakturering husleie
  • Indeksregulering
  • Felleskostnader

Vikar

Vikar Fenistra

Det kan skje uforutsette ting som skaper endringer i arbeidsstokken. Da kan det være vanskelig å få tak i kvalifiserte vikarer innen vårt fagområde, og særlig på veldig kort varsel. I slike tilfeller kan Columbi Forvaltning stille opp. Etter en kort introduksjon og oppdatering på gårdeiers eiendomsportefølje kan vi logge oss på deres Fenistra-database og umiddelbart gå i produksjon. 

En del av Lister Forvaltning

Columbi forvaltning er eid av Lister Forvaltning AS.

Vi tilbyr kontraktsforvaltningstjenester innenfor næringseiendom.

Lister forvalter 500 000 kvadratmeter næringseiendom over hele Norge. Lister Forvaltning har kontorer i Kristiansand, Stavanger, Farsund, Tønsberg og Oslo.  Etter oppkjøpet skal vi nå etablere et nytt avdelingskontor i Moss. Mer informasjon om dette kommer etterhvert.


Fornøyde kunder

Dette er hva våre kunder sier om oss

”Columbi Forvaltning har en unik kompetanse innen kontraktsforvaltning for kjøpesentere, det var helt avgjørende for valg av samarbeidspartner”

Marianne Mazarino Håkonsen
Managing Director
Remix Consulting

”Columbi Forvaltning har vært en utrolig bra støtte med sin erfarne fagkompetanse. De er alltid tilgjengelig for spørsmål” 

Mia Danielsson
Sentersjef
Strömstad Shoppingcenter

«Vi fikk bistand av konsulenter fra Columbi Forvaltning i en interimsperiode. Deres konsulenter var veldig erfarne og kom raskt inn i arbeidsoppgavene. Deres fagkompetanse og initiativ til å søke etter forbedringsmuligheter har gitt oss mer enn bare en bekymringsløs interimsperiode»

Erlend Moe
Økonomisjef
Møller Eiendom

Kontakt

Høy servicegrad og rask responstid på henvendelser

Du kan nå oss ved å fylle ut skjemaet,
eller kontakte oss direkte via telefon eller epost

Anne Elisabeth Thoresen

928 92 927

aet@columbi.no

Anne Elisabeth har 27 års erfaring som kontraktsforvalter. Hun har forvaltet kontraktsporteføljer bestående av kjøpesentre, bolig, kontor- og logistikkeiendom for flere av Nordens ledende eiendomsbesittere, herunder kjøpesentre i Sverige. Hun har tidligere jobbet som regnskapsfører og kontraktsforvalter hos Steen & Strøm og KLP Eiendom, og var også fagansvarlig for kontraktsforvaltningen til Citycon Norway før de tok dette oppdraget in-house. Anne Elisabeth er Bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI, og kommer fra stilling som fagansvarlig kontraktsforvalter hos Colliers Råd & Bokføring AS.

Kristin Berg

951 37 735

kb@columbi.no

Kristin har 15 års erfaring som kontraktsforvalter. Hun har forvaltet kontraktsporteføljer for kjøpesentre, boliger, kontorlokaler og logistikkeiendom for flere av Nordens ledende eiendomsbesittere, blant annet Schage Eiendom og Salto Eiendom.
Kristin har tidligere jobbet som autorisert eiendomsmegler hos Exact Eiendomsmeglere, regnskapsfører hos Eurofins Norge, og som kontraktsforvalter ved Coop Norge Eiendom AS og Colliers Råd & Bokføring AS. Utdannet eiendomsmegler og bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Tykkemyr 27, 1597 Moss