Felleskostnader skal håndteres korrekt

May 10, 2023

Felleskostnader skal håndteres korrekt

Det er vanlig at leietaker betaler felleskostnader i tillegg til leien. Vi opplever at leietakere i større grad enn tidligere har økt oppmerksomhet på felleskostnadene og avregningen av disse. 🔎

Leietaker forventer full transparens og åpenhet rundt felleskostnadene, og er naturlig nok ikke villig til å betale gårdeiers kostnader.  På den annen side skal heller ikke gårdeier dekke det som naturlig hører inn under felleskostnadene, hvis dette ikke er særskilt avtalt med leietaker.

Norsk Eiendom har laget en veileder for felleskostnader i næringsbygg. Denne fastsetter beste praksis for felleskostnader. Vi anbefaler å lese denne!

Avregning av felleskostnader behøver altså ikke være en kilde til konflikt, men dette krever transparens rundt kostnadene.  For å kunne foreta en korrekt avregning av de årlige felleskostnadene er det nødvendig at gårdeier har full kontroll i sitt regnskap, slik at grunnlaget for avregning er lett tilgjengelig for den som skal utføre dette.

En programvare som blant annet håndterer forskjellige fordelingsnøkler, skjevdeling, fritak for enkelte kostnader og påslag av administrasjonshonorar, gir en effektiv og korrekt avregning. Det er ikke sikkert at en regnearkmodell som ble tatt i bruk for noen år siden klarer å hensynta alle forhold som er avtalt i dagens kontraktsportefølje.

En oppstilling som viser de faktiske påløpte kostnadene gjennom året, samt leietakers andel av disse, er et minimum av hva en årlig avregning bør inneholde.

Eksempel vedlegg til avregning felleskost

Har du spørsmål om felleskostnader, eller trenger du bistand til å foreta avregning av felleskostnader?

Ta kontakt med oss i Columbi Forvaltning - vi hjelper deg gjerne!