Fornøyde kunder er det vi lever av

July 14, 2023

Fornøyde kunder er det vi lever av

I tillegg til langsiktige forvaltningsoppdrag for eiendomsbesittere kan vi også bistå i en kortere periode.

Da er det alltid hyggelig med positive tilbakemeldinger på den jobben vi har utført!

Her er tilbakemeldingen fra økonomisjef i Møller Eiendom:

«Vi fikk bistand av konsulenter fra Columbi Forvaltning i en interimsperiode. Deres konsulenter var veldig erfarne og kom raskt inn i arbeidsoppgavene.

Deres fagkompetanse og initiativ til å søke etter forbedringsmuligheter har gitt oss mer enn bare en bekymringsløs interimsperiode»

Vi takker for et godt samarbeide med hyggelige ansatte og en veldig spennende portefølje!