Hvorfor må du som utleier innhente årlige mva-erklæringer fra leietakerne dine?

November 28, 2022

Hvorfor må du som utleier innhente årlige mva-erklæringer fra leietakerne dine?

Hvis utleier er frivillig registrert i avgiftsmanntallet for utleie av bygg og anlegg må det innhentes årlige MVA-erklæringer fra leietakerne.

Utleie av fast eiendom er unntatt fra avgiftsplikt.

Utleier har derimot anledning til å søke om å bli frivillig registrert i avgiftsmanntallet for utleie av bygg og anlegg. Dette reguleres i merverdiavgiftsforskriftens §2-3-2 til merverdiavgiftsloven.

Dette fører til at utleier skal beregne utgående MVA på leievederlag, og utleier vil tilsvarende ha fradragsrett for inngående MVA på kostnader til oppføring og drift av fast eiendom som omfattes av den frivillige registreringen.

Utleier kan kun tillegge MVA på husleien til leietakere som driver avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget bruk i de utleide lokalene. Tilsvarende vil utleier IKKE ha fradragsrett på inngående MVA på den andelen av lokalene som har avgiftsfri virksomhet.

Som en følge av den frivillige registreringen plikter utleier derfor å innhente årlige MVA-erklæringer fra sine leietakere. Her syndes det mye! Vi registrerer ofte at leietakere i eiendommer vi overtar forvaltningen på gir oss tilbakemelding på at dette har de ALDRI måttet besvare tidligere, og at de ikke skjønner hvorfor de må bruke tiden sin på slike dumme spørsmål..

Vi må da forklare bakgrunnen for hvorfor de må svare på spørsmålene, og at det er viktig for leietakers egen fradragsrett at de oppgir korrekte opplysninger om sin avgiftsstatus. Hvis gårdeier ikke er frivillig registrert må de fakturere felleskostnader uten å spesifisere MVA-kostnadene, og da vil avgiftspliktige leietakere miste fradragsretten på denne delen av kostnadene.

Columbi Forvaltning bruker mva-erklæringsportalen i Fenistra for å innhente disse opplysningene.

Leietaker får tilsendt en mail med brukernavn og passord, og så logger de seg inn på nett for å besvare spørsmålene.

De må bl.a. besvare spørsmål om lokalene benyttes til eget bruk, eller om de fremleies, mva-status gjennom året, samt om det har vært endringer i avgiftsmessig bruk gjennom året. De må også oppgi om de har foretatt investeringer i lokalene som er aktiveringsplilktige i henhold til bestemmelsene i skatteloven.

Hvis leietaker ikke besvarer spørsmålene innen fristen, sendes det ut purring. Besvarelsene ligger i portalen, og vi kan hente ut totalrapporter til utleier/revisor.

Dette er tidsbesparende for alle parter, og ved et eventuelt salg av eiendommen ser det "profft" ut når DD-dokumentasjonen skal lastes opp i et datarom. Dette skaper tillit, og viser at gårdeier har "orden i sysakene".