Columbi Forvaltning deltar i programutvikling

November 13, 2023

Columbi Forvaltning deltar i programutvikling

Vi benytter programvaren Fenistra, og Visma Property Solutions jobber hele tiden med videreutvikling.

Forrige uke deltok vi i testing av ny funksjonalitet, og den nye skyløsningen for leiekontrakter lanseres om kort tid.

Det var utrolig inspirerende og lærerikt å jobbe så tett på utviklerne. Vi gleder oss til neste workshop - det dukket opp flere gode ideer i møtet 💡