Partnerskapsavtale med Visma Property Solutions

October 30, 2023

Partnerskapsavtale med Visma Property Solutions

Columbi Forvaltning AS er nå Vismapartner

Columbi Forvaltning AS har formalisert vårt gode samarbeid med Visma, og kan meddele at vi har inngått partnerskapsavtale med Visma Property Solutions! Dette er vi stolt av!

For oss var det naturlig å inngå avtale med Visma da vi startet opp Columbi Forvaltning. Våre konsulenter har lang erfaring med programvaren Fenistra.

Fenistra er et fullskala forvaltningsprogram med moduler for alle oppgaver våre kunder etterspør. I tillegg til nødvendig funksjonalitet og oppdateringer når lover og regler innenfor eiendomsbransjen endres, har vi også en trygghet i at VISMA har stort fokus på sikkerhet og automatisering. For Columbi Forvaltning er det også et viktig moment at VISMA er en solid leverandør, som også vil være der om 10 år.

Med denne avtalen skal vi samarbeide om felles kundeleveranser og en videreutvikling av programvaren Fenistra - til beste for våre kunder.

https://propertysolutions.no/