Portalen som effektiviserer omsetningsrapportering

August 29, 2022

Portalen som effektiviserer omsetningsrapportering

En forenkling for både leietaker og senterleder!

Savner du en lett tilgjengelig oversikt over totalomsetningen i kjøpesenteret ditt? Er du lei av å registrere salgstall manuelt inn i et regneark?

Columbi Forvaltning kan gi deg tilgang til en egen portal for innrapportering av omsetningstall.  Portalen er utviklet av Fenistra i samarbeid med noen av de største kjøpesenter-aktørene i Skandinavia.

Hver butikk tildeles brukernavn og passord. De logger seg inn i portalen via en egen nettside, eller i en app på telefon/nettbrett. Her registrerer de omsetningstall og antall kunder/besøk løpende gjennom uken. Senterleder velger hvilken frist butikkene skal ha for å rapportere. Normalt settes fristen til kl 12.00 mandag påfølgende uke.

Hvis en butikk glemmer å rapportere salgstall for forrige uke kan systemet automatisk generere en påminnelse om dette direkte til butikken.

Portalen har flere rapporter tilgjengelig for senterleder. Blant annet rapporter for ukesomsetning, månedsomsetning, bransjeomsetning eller omsetningsutvikling for den enkelte butikk. Rapportene kan sammenligne omsetningstall fra fjoråret, eller lenger tilbake i tid om ønskelig. Dette avhenger av hva som er tilgjengelig av historiske omsetningstall.

Hvis senteret har installert IMAS kundetellere kan disse besøkstallene leses inn i omsetningportalen, og besøkstallene vil fremkomme på senterlederrapportene i portalen.

Fra omsetningsportalen kan man også sende ut mail direkte til butikkene.

Når vi legger inn en butikk i vår omsetningsportal registrerer vi også næringskoden som leietaker er registrert med i Enhetsregisteret i Brønnøysund, samt tilhørende bransje og bransjegruppe.

For eksempel registreres en klesbutikk med næringskode 47.710 Butikkhandel med klær.  Denne bransjekoden linkes opp mot bransjegruppen Klær, Sko og Reiseeffekter.

Dette er den samme inndelingen som de største kjøpesentrene i Norge benytter når de rapporterer inn omsetningstall til Kvarud Analyse.

Det betyr at du kan benchmarke omsetningen i ditt senter mot andre, dersom du abonnerer på rapportene fra Kvarud Analyse. Dette er et meget nyttig verktøy for å se på bransjefordeling og omsetningsendring pr bransje, samt besøkstall.

Gode rapporter, med data man kan stole på, er et avgjørende verktøy for å se om det er nødvendig å endre bransjemix og leietakersammensetning på en eiendom. Vår omsetningsportal er kanskje nettopp det verktøyet du trenger for å gjøre rapporteringen enklere for både deg og dine leietakere!