Columbi Forvaltning AS leverer tjenester innen kontraktsforvaltning

July 7, 2022

Columbi Forvaltning AS leverer tjenester innen kontraktsforvaltning

Columbi Forvaltning AS leverer tjenester innen kontraktsforvaltning som fort kan glemmes i en travel hverdag!

Som et unikt kompetansemiljø vil Columbi Forvaltning kunne bistå kunder med generelle og særskilte behov innen kontraktsforvaltning basert på systemløsningen til Fenistra .

Løsningen retter seg mot eiere eller forvaltere av eiendom, den er skalerbar og inneholder alt for å kunne administrere leiekontraktene på en hensiktsmessig måte for oppfølging og rapportering.

Modulen Forvaltning Innleie inneholder bl .annet dette:

•Oppfølging og kontroll av innleide lokaler

•Håndtering av alle typer leieavtaler

•Kontroll av indeksregulering

•Kontroll av felleskostnader fra gårdeier

•Varsling av kritiske datoer

•Komplett dokumentløsning

•Rapportering•Beregning av utbetalinger til gårdeier

•Avstemming mot inngående faktura

•Verdivurdering IFRS 16