Tjenester innen kontraktsforvaltning med høyt faglig nivå

July 4, 2022

Tjenester innen kontraktsforvaltning med høyt faglig nivå

Columbi Forvaltning AS leverer tjenester innen kontraktsforvaltning med høyt faglig nivå, og vi har lang erfaring fra arbeid med ulike kjøpesentre.

Som et unikt kompetansemiljø innen kontraktsforvaltning for kjøpesentre vil Columbi Forvaltning lett kunne ta over de oppgaver som Fenistra sin modul for kjøpesenter inneholder:

Kontroll og oversikt for den enkelte butikk

Purring av manglende omsetning

Registrering av antall besøkende

Registrering av salgsaktiviteter og vær

Standardrapportering for bransjen

Eksport til Excel, Word og PDF

Statistikk tilpasset Kvarud og SSB

Fellesutsendelse av informasjon